info@quatremen.nl english | nederlands sitemap
Quatremen
  Hieronder vindt u een beschrijving van de oplossingen die QuatreMen bij enkele klanten heeft gerealiseerd.

Voor de HR afdeling van ABN AMRO ontwikkelde QuatreMen een systeem waarmee wereldwijd informatie is verzameld met betrekking tot het functioneren van trainees.
Doel van dit onderzoek is de kwaliteit van de assessments bij het aannemen van de trainees te evalueren.

In opdracht van Apac Arbodienst heeft QuatreMen een systeem ontwikkeld op het gebied van Preventief Gezondheids-management.
Hierbij vullen medewerkers van de klanten van Apac vragenlijsten in en worden er eventueel aanvullende medische onderzoeken uitgevoerd. De gegevens die op deze manier verzameld worden, worden door het systeem verwerkt in individuele rapportages, die de betreffende medewerker adviseren omtrent gezondheid.

Daarnaast levert het systeem informatie op basis waarvan een organisatierapport kan worden gemaakt, waarin de gezondheidsaspecten voor de gehele organisatie zichtbaar worden gemaakt.

In samenwerking met Paideusis heeft QuatreMen voor de ChristenUnie de CompetentieMeter ontwikkeld.
Met dit instrument kunnen leden van de ChristenUnie zichzelf beoordelen op competenties die voor een door de deelnemer gekozen politieke functie van belang zijn. De persoonlijke rapportages van de CompetentieMeter bevatten ontwikkeltips en verwijzen naar opleidingen van de kaderschool, waar de competenties verder ontwikkeld kunnen worden.

QuatreMen heeft de Consortgroep gefaciliteerd bij het uitvoeren van onderzoek in het kader van het project 'audit flexibiliteit hoger onderwijs'.
QuatreMen verzorgde hier het verzamelen van de data en het genereren van de rapportages gebaseerd op deze data.

GITP maakt gebruik van meerdere systemen die door QuatreMen zijn ontwikkeld.
Grotendeels zijn deze systemen als maatwerk in opdracht van GITP gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn GITP e-Assessment, de CompetentieSpiegel, de OntwikkelMonitor en GITP Radar 360 graden.

Daarnaast maakt GITP gebruik van het feedback systeem van QuatreMen: HRMLink. Dit systeem heeft QuatreMen in eigen beheer gebouwd en wordt door GITP gebruikt voor onder andere: klant/medewerkers-tevredenheids onderzoeken, OndernemingsRaad onderzoeken en diverse andere onderzoeksvragenlijsten.

Binnenkort gaat GITP ook gebruik maken van de 360 graden functionaliteit van HRMLink, waarbij een aantal oudere applicaties van GITP komen te vervallen.

In samenwerking met het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) en Syntens heeft QuatreMen voor MKB Krachtcentrale de 'quick scan slimmer werken' gerealiseerd.
De quick scan slimmer werken is een online quick scan, waarmee een organisatie snel zicht kan krijgen op de eigen prestaties (ook ten opzichte van branche genoten) en hoe deze prestaties verbeterd kunnen worden door (nog) slimmer te werken.

VolkerRail maakt gebruik van een competentie beoordelingssysteem dat door QuatreMen is gebouwd.
Dit systeem is gebaseerd op een aantal basis modules van de eigen systemen van QuatreMen, maar is verder geheel aangepast aan de eisen en wensen van VolkerRail. Het systeem maakt gebruik van het eigen competentiemodel van VolkerRail.

Naast de mogelijkheid tot het uitvoeren van een beoordeling op basis van de aan een functie gekoppelde competenties biedt het systeem ook formulieren voor potentieel beoordeling en doelstellingsgesprekken aan. Alle data wordt via een beoordelingsmodule verzameld.

Vanuit het administratieve systeem, dat wordt voorzien van personeelsinformatie uit het pakket Perman, zijn diverse managementrapportages te verkrijgen.